Our services

Aurelia Publishing är främst inriktat på att ge ut egna elektroniska böcker, där vatten och utbildning oftast är en gemensam nämnare. Men vi har även många uppdragsgivare som vill ha hjälp med allt från enkla illustrationer till översättningar eller större bokproduktioner. Har du en idé kan vi hjälpa dig förverkliga den.
 

loading...

Illustrations
Som du säkert har förstått av våra egna publikationer, har vi stor kompetens i vekorbaserad illustration. Adobe Illustrator är vårt verkyg för allt från att göra tekniska underlag lite mer verklighetstrogna till att åskådliggöra korallrevens fantastiska mångfald. Vi är övertygade om att en bra illustration ofta ger en bättre bild än ett foto för läsaren.
 

Graphic design
Oavsett om det är ett enkel flygblad, kundtidning eller en omfattande bilderbok, hjälper vi dig med att sätta samman delarna till en snygg layout. Resultatet kan sedan distribueras elektroniskt i olika format eller genom traditionellt papperstryck.
 

Translations
Vi har stor erfarenhet av översättning av facktexter från engelska till svenska, speciellt när det gäller allmän naturvetenskap och då i synnerhet områden som har med vatten att göra. Vi använder oss inte av maskinöversättning, utan vi gör det från grunden. Det blir alltid bättre så.
 

Publishing
Det blir allt enklare att ge ut sina egna böcker, speciellt om man väljer bort den traditionella tryckta boken. Det finns dock en hel del utmaningar om man vill använda distributionskanaler som Amazon Kindle eller iBook Store, till exempel den amerikanska skattemyndigheten. Vi hjälper dig gärna genom dessa snårigheter.
 

Med dagens teknik är det är bara din fantasi som sätter gränserna, inte de stora förlagens censorer. Har du en idé går den säkert att genomföra. Hör av dig till oss så hjälper vi dig förverkliga din dröm.