Oceanografibok
Oceanografibok

Planerad utgivning  2016

Oceanography

Oceanografi är en multidisciplinär vetenskap som omfattar geologi, fysik, matematik, kemi och biologi, så många av de frågeställningar som finns involverar forskare med olika bakgrund. Det vackra med oceanografi är alltså att här sätts allt samman för att få en bredare bild av hur våra hav fungerar.

I boken använder vi ett brett perspektiv och grundläggande begrepp för att förklara havens många mysterier. Alla – seglare, dykare, paddlare, allmänt naturintresserade eller studenter – kan lära sig mycket om processerna i havet och de livsformer som finns där genom denna intressanta bok, där illustrationerna spelar en framträdande roll. Det behövs ingen naturvetenskaplig bakgrund för att förstå innehållet i boken och alla grundläggande begrepp förklaras ingående.


Observera att exempelsidorna bara är till för att få en uppfattning om innehållet. Layouten i boken kommer att se något annaorlunda ut!