Marinbiologibok
Marinbiologibok

Planerad utgivning 2016

MarinE biologY

Havet, med sin enorma volym, utgör det största avgränsade livsutrymmet på jorden. Förutsättningarna för de organismer som lever där skiljer sig åt mellan till exempel ett tropiskt korallrev eller våra kalla hav. Alla, utan undantag, måste hantera de utmaningar som ett liv i saltvatten innebär. Havet ger helt andra livsbetingelser än på land, både för växter och djur, där organismerna anpassat sig på olika sätt. Detta har resulterat i livsformer som oftast inte har någon motsvarighet på land.

I boken använder vi ett brett perspektiv och grundläggande begrepp för att förklara livet i havet. Alla – seglare, dykare, paddlare, allmänt naturintresserade eller studenter – kan lära sig mycket om de livsformer som finns i havet och samspelet mellan dem genom denna intressanta bok, där illustrationerna spelar en framträdande roll. Det behövs ingen naturvetenskaplig bakgrund för att förstå innehållet i boken och alla grundläggande begrepp förklaras ingående.

Observera att exempelsidorna bara är till för att få en uppfattning om innehållet. Layouten i boken kommer att se något annaorlunda ut!