BiologY

Med biologi brukar vi mena det naturvetenskapliga ämne som rör läran om livet, levande organismer och livets processer. Biologi är alltså ett brett ämne som innehåller många specialområden, ämnen och discipliner, till exempel evolution, etologi och systematik.

Grunden för den moderna biologin är dess fem fundamentala axiomer. Dessa är att celler är livets grundläggande enheter, att nya arter och ärvda karaktärsdrag är evolutionens produkt, att gener är ärftlighetens grundläggande enhet, att en organism reglerar dess inre miljö för att bibehålla ett stabilt och konstant tillstånd och att levande organismer konsumerar och transformerar energi.

Biologi för högstadiet

Planerad utgivning vintern 2015/2016
 

Biologi för högstadiet

Boken vänder sig främst till dig som studerar på högstadiet, där boken följer den senaste läroplanen. Boken är mycket rikt illustrerad och innehåller många interaktiva moment för ökad förståelse. När boken släpps kommer den att få en egen hemsida där vi kommer att lägga ut mängder med stödmaterial, både för elever och lärare.