Education

Våra läroböcker är en inte bara en elektronisk variant av en vanligt textbok. Vi har istället försökt att utnyttja alla de fördelar elektroniska böcker har genom att basera innehållet på tydliga illustrationer och interaktiva moment. Varje avsnitt inleds med tydliga mål och det finns ett stort antal självstudiefrågor där du för svar och vägledning direkt. På bokens hemsida kommer det också att finnas ytterligare kompletterande material. Böckerna passar därför alla som vill lära sig mer i ämnet, oavsett om det är genom formella studier med en lärare eller bara av eget intresse.

Biology

Våra läroböcker i biologi är anpassade efter det svenska utbildningssystemet – högstadiet respektive gymnasiet. En stor del av biologiämnet är artkunskap, där våra fälthandböcker är ett utmärkt komplement.

Chemistry

Våra läroböcker i kemi är anpassade efter det svenska utbildningssystemet – högstadiet respektive gymnasiet. Som komplement finns även en formel- och tabellsamling som väsentligt underlättar arbetet med övningsuppgifter och laborationer.
 

Marine Biology

Vi har länge använt våra hav som både en bekväm soptipp och en outsinlig källa till mat. Vi börjar nu så smått att inse att det inte går att förorena haven mer och att fisken börjar ta slut. Vår lärobok i marinbiologi är riktad till alla som vil lära sig mer om havet och förutsättningarna för livet där. Våra fälthandböcker är ett utmärkt komplement, där du mer ingånde fakta om ett specikt geografiskt område.

Oceanography

Det är förvånande hur lite vi vet om detta enorma område på jorden – 71% av jordens yta täcks av hav och medeldjupet är cirka 3700 meter, vilket ger den helt ofattbara volymen 1,4 miljarder kubikmeter vatten! Vår lärobok i oceanografi är riktad till alla som vil lära sig mer om vatten – speciellt saltvatten.